Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool
Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Spordikool

Jõhvi Spordikool
viktorjohvi-athletics.blogspot.com

понедельник, 14 ноября 2016 г.

JÕHVI LINNA LAHTISED SISEVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

JÕHVI  LINNA  LAHTISED 
SISEVÕISTLUSED  KERGEJÕUSTIKUS

 

1. Eesmärk ja ülesanded

 Austada Jõhvi ja Kergejõustikuklubi „Visa“ kauaaegse treeneri Erik Konisti mälestust.
Populariseerida kergejõustiku harrastust noorte ja täiskasvanute  hulgas.
Kutsuda võistlema teiste klubide ja linnade noori ja täiskasvanud sportlasi.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 16.detsembril 2016.a. algusega kell 15.45 Ahtme Kergejõustikuhallis asukohaga  Maleva tn.17a. Registreerimise algus 15.00. Peakohtunik Lilia Schmidt, peasekretär Viktor Predbannikov.

3. Juhtimine

Võistlust korraldab ja viib läbi Kergejõustikuklubi “VISA” ja Jõhvi Spordikool.

4. Vanuseklassid:
“B”  T + P                              ( 2001.a. – 2002.a. sünd.)
“A”  T + P                              ( 1999.a. – 2000.a. sünd.)
M+N                                       ( 1998.a. ja varem sündinud )

5. Võistlusalad:
50 m; kaugus; kõrgus; 150 m; T – 600 m ja P – 1000 m, kuul.
Kaugushüppes ja kuulitõukes kõigile võistlejatele 4 katset.

6. Osavõtjad
Võistlused on individuaalsed noortele ja täiskasvanutele.

7. Registreerimine

Tehniline ülesandmine esitada pool tundi enne võistluste algust.

8. Majandamine

Kõik võistluste sõidu ja toitlustamise kulud kannab lähetatav organisatsioon.

9. Autasustamine

Kõigi alade kolme paremat igas vanuseklassis autasustatakse medalitega. Parimaid tulemusi saavutanud sportlasi autasustatakse eriauhindadega.


Märkus: Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos organiseerijatega. 

XXX JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV

           XXX    JÕHVI  HÜPPAJATE PÄEV


1.Eesmärk ja ülesanded

Võistlused on kujunenud Jõhvi valla traditsioonilisteks võistlusteks. Võistlused on lahtised,  osalema on oodatud  ka teiste piirkondade noori ja täiskasvanuid.
Populariseerida kergejõustikku hüppealadel, tõsta noorte ja täiskasvanute huvi spordi vastu ja sportlaste omavahelisi suhteid.

2.Juhtimine

Võistlust korraldab ja viib läbi Kergejõustikuklubi „Visa“, Jõhvi Spordikool ja Jõhvi Vene Põhikool. Peakohtunnik Viktor Predbannikov, peasekretär Lilia Schmidt.

3.Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 25.novembril 2016.a. algusega kell 15.30 Ahtme Kergejõustikuhallis asukohaga Maleva tn.17a. Registreerimise algus kell 15.00.

4.Vanuseklassid:

„D“ T+P                      (2005-2006.a.sündinud)
„C“ T+P                      (2003-2004.a.sündinud)
„B“ T+P                      (2001-2002.a.sündinud)
„A“ T+P                      (1999-2000.a.sündinud)
M  ja N                        (1998.a. sündinud ja vanemad)
5.Võistlusalad: teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe, kõrgushüpe.
Kaugushüppes ja kolmikhüppes kõigile võistlejatele 4 katset.
6.Osavõtjad.
Võistlused on individuaalsed noortele ja täiskasvanutele.
7. Registreerimine.
Tehniline ükesandmine esitada pool tundi enne võistluste algust.
8. Majandamine.
Kõik võistluste sõidu ja toitlustamise kulud kannab lähetav organisatsioon.

9.Autasustamine

Kõiki  võitjaid igas vanuseklassis autasustatakse karikaga, teise ja kolmanda koha saavutanud sportlasi autasustatakse medaliga ja meenega.  Parimaid tulemusi saavutanud sportlasi autasustatakse eriauhindadega.
Märkus: Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos organiseerijatega.

AJAKAVA

15.00 – 15.30              Registreerimine

15.30                           Teivas             ( kõik vanuseklassid)            
                                    Kaugus                                  

17.00                           Kolmik           (kõik vanuseklassid)

                                    Kõrgus