Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool
Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Spordikool

Jõhvi Spordikool
viktorjohvi-athletics.blogspot.com

понедельник, 29 декабря 2014 г.

Рождественский турнир по волейболу.

В Русской гимназии г.Йыхви прошёл очередной турнир по волейболу. Победу в нём  одержала сборная команда 10 класса. Второе место заняла команда 11 класса и третье место у сборной 6-7 классов. За команду победителей играли Диана Сеппенен, Кристина Иванова, Елизавета Комиссарова, Зрик Ползунов, Алексей Разваров и Денис Вендер.


ХХVIII "День прыгуна"


В канун рождественских праздников прошёл уже XXVIII « День прыгуна», организованный Русской гимназией г.Йыхви и Йыхвиской спортивной школой. Хочется отметить, что эти соревнования традиционные и начало берут с 1986 года. Проводились и в спортивном зале гимназии, и в Йыхвиском спортхолле. В этом году соревнования прошли в Ахтмеском спортхолле. 
Участники соревновались в пяти возрастных группах, всего в этот раз приняло участие около 70 участников. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Раквере, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви.
На этот раз в программе соревнований были прыжок с шестом, прыжки в высоту и тройной прыжок.
Соревнования одновременно начались с тройного прыжка и прыжка с шестом. В прыжках с шестом доминировали прыгуны из Раквере, которые победили в четырёх группах и лишь в одной, победу одержала учащиеся Ярвеской гимназии г.Кохтла-Ярве Рея Рыымус.
В тройном прыжке победы в своих возрастных группах одержали Тию Хаалик, Снежанна Белянкина ( "Виса" Йыхви), Юлия Сыромятникова и Алексей Дронов("Цефей" Кохтла-Ярве), Иван Смирнов и Иван Барсуков("Калев" Силламяэ), Реелика Раннамяэ("Митч" Кохтла-Ярве), Илья Пименовс и Виктор Морозов("Атлеетика" Кохтла-Ярве).

Завершался «День прыгуна», соревновались в прыжках в высоту. Здесь победителями соревнований стали  Алекс Мальм и Эрки Ротка("Вике" Раквере), Реелика Раннамяэ и Элиза Ставитская ("Митч Кохтла-Ярве), Марат Уразаев и Иван Захаров("Калев" Силламяэ), Илья Пименовс("Атлеетика" Кохтла-Ярве) и Снежанна Белянкина("Виса" Йыхви).
Хочется поблагодарить всех участников за участие в соревнованиях.

пятница, 12 декабря 2014 г.

XXVIII JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV

XXVIII JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV

Eesmärk ja ülesanded

1.Võistlused on kujunenud Jõhvi valla traditsioonilisteks võistlusteks.
2.Populariseerida kergejõustikku hüppealadel, tõsta noorte huvi spordi vastu ja sportlaste omavahelisi suhteid.
Juhtimine

Võistlust korraldab ja viib läbi Jõhvi Vene Gümnaasium ja Jõhvi Spordikool. Peakohtunnik-Viktor Predbannikov.
Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 18. detsembril 2014.a. algusega kell 16.00 Ahtme Spordihallis. Registreerimise algus kell 15.30.

Alad: kõrgushüpe, kolmikhüpe, teivashüpe.
Osavõtjad
Võistlused on individualsed noortele järgmistes vanuseklassides:
D-2003-2004.a.sündinud
C-2001-2002.a.sündinud
B-1999-2000.a.sündinud
A-1997-1998.a.sündinud
M ja N 1996.a. sündinud ja vanemad
Autasustamine

Kõiki võitjaid igas vanuseklassis autasustatakse karikaga, teise ja kolmanda koha saavutanud sportlasi autasustatakse medaliga.Jõhvi Vene Gümnaasium

Jõhvi Spordikool


среда, 10 декабря 2014 г.

Открытое Первенство Йыхви по лёгкой атлетике

JÕHVI LINNA LAHTISED NOORTE
SISEVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

Eesmärk ja ülesanded

1. Austada Jõhvi ja KJK Visa kauaaegse treeneri Erik Konisti mälestust.
2. Populariseerida kergejõustiku harrastust noorte hulgas.
3.Kutsuda võistlema teiste klubide ja sõpruslinnade noori.

Juhtimine

Võistlust korraldab ja viib läbi KJK “VISA” ja Jõhvi vallavalitsus.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12.detsembril 2014.a. algusega kell 15.00 Ahtme spordihallis Registreerimise algus 14.00. Peakohtunik Viktor Predbannikov ja peasekretär Lilia Schmidt.
Osavõtjad
Võistlused on individuaalsed noortele.
Vanuseklassid:
B” T + P ( 1999.a. – 2000.a. sünd.)
A” T + P ( 1997.a. – 1998.a. sünd.)
M+N ( 1996.a.sünd. ja vanemad )
Võistlusalad:
50 m; kaugus; kõrgus; 150 m; T – 600 m ja P – 1000 m
Kaugushüppes kõigile võistlejatele 4 katset.

Registreerimine

Tehniline ülesandmine esitada pool tundi enne võistluste algust.

Majandamine

Kõik võistluste sõidu ja toitlustamise kulud kannab lähetatav organisatsioon.

Autasustamine

Kõigi alade kolme paremat igas vanuseklassis autasustatakse medalitega, lisaks iga vanuseklassi parema tulemuse saavutanud poissi ja tüdrukut eriauhinnaga.
Märkus: Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos organiseerijatega.

AJAKAVA

14.00 – 14.30 registreerimine
15.00 50 m eelj. PB
15.15 50 m eelj. PA
15.15 kaugus TA; TB; N                                                 17.00 50 finaal TB
15.30 50 m eelj. M                                                          17.05 50 finaal TA
15.45 50 finaal PB                                                           17.10 50 finaal N
15.55 50 finaal PA                                                           17.20 kõrgus TB; TA;N 1.paik
16.05 50 finaal M                                                            17.20 kõrgus PB; PA;M 2.paik
16.15 kaugus PB; PA; M                                                 17.30 150 m PB; PA; M
16.15 50 m eelj. TB                                                         17.40 150 m TB; TA; N
16.30 50 m eelj. TA                                                         18.00 600 m TB; TA; N
16.45 50 m eelj. N                                                           18.20 1000 m PB; PA; MKJK VISA