Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool
Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Spordikool

Jõhvi Spordikool
viktorjohvi-athletics.blogspot.com

среда, 10 декабря 2014 г.

Открытое Первенство Йыхви по лёгкой атлетике

JÕHVI LINNA LAHTISED NOORTE
SISEVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

Eesmärk ja ülesanded

1. Austada Jõhvi ja KJK Visa kauaaegse treeneri Erik Konisti mälestust.
2. Populariseerida kergejõustiku harrastust noorte hulgas.
3.Kutsuda võistlema teiste klubide ja sõpruslinnade noori.

Juhtimine

Võistlust korraldab ja viib läbi KJK “VISA” ja Jõhvi vallavalitsus.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12.detsembril 2014.a. algusega kell 15.00 Ahtme spordihallis Registreerimise algus 14.00. Peakohtunik Viktor Predbannikov ja peasekretär Lilia Schmidt.
Osavõtjad
Võistlused on individuaalsed noortele.
Vanuseklassid:
B” T + P ( 1999.a. – 2000.a. sünd.)
A” T + P ( 1997.a. – 1998.a. sünd.)
M+N ( 1996.a.sünd. ja vanemad )
Võistlusalad:
50 m; kaugus; kõrgus; 150 m; T – 600 m ja P – 1000 m
Kaugushüppes kõigile võistlejatele 4 katset.

Registreerimine

Tehniline ülesandmine esitada pool tundi enne võistluste algust.

Majandamine

Kõik võistluste sõidu ja toitlustamise kulud kannab lähetatav organisatsioon.

Autasustamine

Kõigi alade kolme paremat igas vanuseklassis autasustatakse medalitega, lisaks iga vanuseklassi parema tulemuse saavutanud poissi ja tüdrukut eriauhinnaga.
Märkus: Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos organiseerijatega.

AJAKAVA

14.00 – 14.30 registreerimine
15.00 50 m eelj. PB
15.15 50 m eelj. PA
15.15 kaugus TA; TB; N                                                 17.00 50 finaal TB
15.30 50 m eelj. M                                                          17.05 50 finaal TA
15.45 50 finaal PB                                                           17.10 50 finaal N
15.55 50 finaal PA                                                           17.20 kõrgus TB; TA;N 1.paik
16.05 50 finaal M                                                            17.20 kõrgus PB; PA;M 2.paik
16.15 kaugus PB; PA; M                                                 17.30 150 m PB; PA; M
16.15 50 m eelj. TB                                                         17.40 150 m TB; TA; N
16.30 50 m eelj. TA                                                         18.00 600 m TB; TA; N
16.45 50 m eelj. N                                                           18.20 1000 m PB; PA; MKJK VISA

Комментариев нет: